Koszyk jest pusty

  Moog Minimoog Voyager RME

  Producent: MOOG

  Zapytaj o cenę!  Opis produktu Moog Minimoog Voyager RME

  Minimoog Voyager Rack Mount jest syntezatorem monofonicznym w wersji rakowej – 5U Tor sygnału rozpoczyna się od trzech napięciowych oscylatorów VCO, jednego generatora szumu i jednego preampu dla zewnętrznych sygnałów audio. Sygnał jest przetwarzany przez moduł dwóch filtrów Mooga i jedenego stereo VCA (Voltage Controlled Amplifier). Źródłem modulacji są dwa generatory obwiedni ADSR (Attack Decay Sustain Release) oraz jedno LFO (Low Frequency Oscillator). Cyfrowe funkcje Voyagera umożliwiają zapisywanie presetów użytkownika i transmisję MIDI w obie strony. Za pomocą MIDI również można dokonywać upgrade-u oprogramowania urządzenia. Voyager jest wyposażony w interfejs użytkownika w postaci wyświetlacza z regulatorem kontrastu, przyciskami -1/+1, przyciskami kursora do nawigacji, przyciskiem ENTER i 3 przyciski funkcyjne do wyboru trybu pracy Voyagera. Master Mode umożliwia dostęp do ustawień globalnych. Edit Mode pozwala na dostęp do ustawień zapisanych jako preset a Panel Mode umożliwia dostęp do presetów i również jest trybem używanym podczas gry na instrumencie. Moduł oscylatorów •Moduł Oscylatorów składa się z trzech szerokopasmowych VCO (Voltage Controlled Oscillators) z możliwością płynnej zmiany kształtu fali sygnału, •FREQUENCY 2 kontrolery sterują zmianą częstotliwości oscylatora drugiego i trzeciego o +/- 7 półtonów w odniesieniu do oscylatora pierwszego, •OCTAVE 3 przełączniki zakresu częstotliwości oscylatorów w sześciu oktawach •WAVE 3 kontrolery umożliwiające płynną regulację kształtu fali wygenerowanych przez oscylatory, zaczynając od trójkątnej, przez piłokształtną , prostokątną, kończywszy na wąskim prostokącie, •1-2 SYNC przełącznik umożliwiający synchronizację drugiego oscylatora do częstotliwości oscylatora 1, co pozwala na uzyskanie niezwykłych efektów brzmieniowych, •3-1 FM przełącznik umożliwia na liniową modulację częstotliwości oscylatora 1 przez oscylator 3, •3 KEYBOARD CONTROL przełącznik odłącza oscylator 3 od kontroli przez klawiaturę, •3 FREQ przełącznik obniżający częstotliwości oscylatora 3 w zakresie sub – audio, co pozwala na pracę w niskich częstotliwościach lub pracę jako oscylator modulujący, •3 FREQ przełącznik obniżający częstotliwość pracy oscylatora trzeciego do zakresu subbasowego, co pozwala wykorzystać go jako źródło niskich częstotliwości lub oscylator modulujący. Moduł miksera •Pięciokanałowy mikser pozwalający na łączenie źródeł sygnałów i kontrolę kolejności ich filtrowania, •Input Level: pięć kontrolerów pozwalających na ustawienie poziomów oscylatorów, szumu, oraz zewnętrznego sygnału audio, •Pięć przełączników umożliwiających włączanie i wyłączanie poszczególnych źródeł sygnału, •Dioda LED umożliwia ustawienie odpowiedniego poziomu zewnętrznego sygnału audio. Moduł filtrów Działający w dwóch trybach moduł filtrów Moog posiada podwójny filtr dolnoprzepustowy i górno/dolnoprzepustowy. Tryb pierwszy polega na równoległej współpracy dwóch filtrów dolnoprzepustowych, po jednym na każdy kanał wyjściowy. Tryb drugi to działające szeregowo filtry: górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy. •CUTOFF - kontroler odcięcia obu filtrów w całym zakresie audio, •SPACING - kontroler reguluje odstęp pomiędzy częstotliwościami dwóch filtrów dolnoprzepustowych lub kontroluje częstotliwości filtru górnoprzepustowego, pracuje w zakresie+/- 3 oktaw, •RESONANCE – kontroler ustawia zakres rezonansu obydwu filtrów od „0” aż do wartości powodujących oscylację, •KEYBOARD CONTROL AMOUNT – kontroler ustawia jak dużo filtry mają się otwierać i zamykać podczas wyzwalania dźwięku za pomocą klawiatury sterującej Voyager`a Rack Mount, •DUAL LOWPASS/ HIGHPASS-LOWPASS – przełącznik pomiędzy dwoma trybami pracy modułu filtrów. Moduł obwiedni Moduł obwiedni generuje dwa szeroko zakresowe obwiednie ADSR (Attack Decay Sustain Release). Filtr obwiedni przesuwa filtr i kształtuje modulację. Obwiednia głośności ( Volume Envelope) kształtuje ogólną głośność. •ATTACK – dwa potencjometry odpowiedzialne za czas ataku obwiedni, •DECAY – dwa potencjometry ustalają stałą czasu zanikania obwiedni, •SUSTAIN – dwa potencjometry odpowiedzialne za czas wybrzmienia obwiedni, •RELEASE – dwa potencjometry ustalające czas wybrzmienia obwiedni, •AMOUNT TO FILTER – determinuje jak bardzo obwiednia filtra będzie otwierać i zamykać filtr od całkowitej inwersji obwiedni do pełnego zadziałania nie odwróconej, •ENVELOPE GATE – przełącznik, który decydujący o źródle impulsów wyzwalających działanie obwiedni: klawiatura lub źródło zewnętrzne. Moduł LFO •LFO (Low Frequency Oscillator) generuje fale trójkątne, prostokątne, Sample & Hold, wygładzone Sample & Hold, służące do modulacji sygnałów, •RATE - reguluje współczynnik LFO w skali od 0,2 Hz (jeden cykl co pięć sekund) do 50 Hz (50 razy na sekundę), •SYNC – przełącznik źródła synchronizacji LFO pomiędzy klawiaturą, zewnętrzną obwiednią, innym zewnętrznym źródłem lub dezaktywuje synchronizację, •RATE dioda LED – umożliwia kontrolę wzrokową częstotliwości pracy oscylatora. Moduł szyn modulacji Pozwala wybrać źródło, przeznaczenie oraz kształt modulacji sygnału dla szyn MOD WHEEL i EXT PEDAL/ON. •SOURCE dwa przełączniki wyboru źródła modulacji spośród LFO (fal trójkątnych i prostokątnych), trzeciego oscylatora, Sample & Hold, zewnętrznego źródła modulacji (MOD2) lub szumu, •DESTINATION dwa przełączniki, wybierające miejsce skierowania sygnału spośród wszystkich oscylatorów, tylko oscylatora drugiego, tylko oscylatora trzeciego, częstotliwości odcięcia filtra, kształtu fali oscylatorów i częstotliwości LFO, •SHAPING - dwa przełączniki pozwalające wybrać sygnał nacisku klawiszy, obwiednię filtra, głośność (velocity) lub przebieg modulacji danej szyny, •AMOUNT dwa potencjometry regulujące ogólny poziom modulacji na każdej szynie. Moduł wyjścia •MASTER VOLUME – potencjometr, który reguluje główny poziom głośności instrumentu na wyjściu, •HEADPHONE VOLUME – potencjometr ten reguluje poziom głośności słuchawek, •HEADPHONES JACK: ¼" – wyjście słuchawkowe. Moduł Glide i dostrojenie •GLIDE – potencjometr służy do regulacji szybkości zmiany napięcia elektrycznego klawiatury od krótkiego do kilku sekund, •FINE TUNING pozwala dostroić cały instrument. Panel tylny – złącza •AUDIO OUT RIGHT i LEFT (MONO), •Są to główne wyjścia audio. Przełącznik umożliwia wybranie niezbalansowanego (- 2dBm) lub zbalansowanego wyjścia ( +4 dBm, 600Ohm). MIXER EXT IN •Umożliwia podpięcie każdego zewnętrznego źródła dźwięku (złącze jack). MIX OUT/FILTER AUDIO IN To jest wyjście TRS, które może być użyte do zainsertowania np. zewnętrznego efektu pomiędzy wyjście miksera a wejście do filtrów Mooga za pomocą zwykłego kabla insertowego. Przy standardowych podłączeniach sygnał kierowany jest z miksera bezpośrednio do filtrów. W tym wypadku dodany efekt, bądź inne zewnętrzne urządzenie zostanie wpięte w pętle i będzie modulowane przez filtry Voyagera. Acessory ports. Wejścia. Standardowe męskie złącze DB-25 dla sygnałów CV/gate: CV: •VOLUME, •PAN, •FILTER CUTOFF, •OSCILLATOR WAVEFORM, •OSCILLATOR PITCH, •MOD2 (EXTERNAL MOD SOURCE), •MOD1 (CONTROLS PEDAL/ON MOD BUS AMOUNT), •SAMPLE AND HOLD IN, •ENVELOPES RATE, •LFO RATE, •T.S. X, •T.S. Y, •T.S. A. Gates: •LFO SYNC, •ENVELOPES GATE, •SAMPLE AND HOLD GATE, •RELEASE, •T.S. GATE. Wyjścia Standardowe żeńskie złącze DB-25, które umożliwia dostęp do sygnałów wyjściowych CV i Gate z Voyagera. Dedykowany VX-351 CV Expander może być podłączony do tego złącza, by wypuścić te sygnały jackiem ¼". O to następujące sygnały, które są rutowane do tego portu: •KEYBOARD GATE, •KEYBOARD CV, •KEYBOARD PRESSURE CV, •KEYBOARD VELOCITY CV, •X, Y, Z CV OUTPUTS FROM THE T.S. INPUTS, •MOD 1 i MOD2, •MOD i PITCH WHEELS, •MOD BUS OUTPUTS, •FILTER I VOLUME ENVELOPES, •LFO TRIANGLE AND SQUARE WAVE, •SAMPLE AND HOLD STEPPED AND SMOOTHED OUTPUT, •NOISE. Złącza: •MIDI IN, •THRU, •MIDI OUT. Zasilanie: Standardowy kabel zasilający, 100-250 VAC, 50-60 Hz. Minimoog Voyager może być podłączony wszędzie na świecie bez specjalnych przejściówek ani adapterów. Sterowanie napięciowe [Control Voltage – CV] – o co tu chodzi? Muzyka elektroniczna posługuje się pewnymi „tajemniczymi” pojęciami, wśród których jednym z najważniejszych jest sterowanie napięciem [ang. Control Voltage, w skrócie CV]. Sterowanie to polega na przesyłaniu sygnałów elektrycznych o zmiennym napięciu, a kierowane one mogą być do różnych modułów, takich jak oscylatory sterowane napięciowo [ang. Voltage Controlled Oscillator, w skrócie VCO], wzmacniaczy [Voltage Controlled Amplifier – VCA], czy filtrów [Voltage Controlled Filter – VCF]. Dla ułatwienia można sobie wyobrazić, że te napięcia są rodzajem “elektrycznego nacisku”, który umożliwia wpływanie na niektóre parametry sterowanych modułów. Jeśli „zaaplikujesz” oscylatorowi różne napięcia, wysokość dźwięku generowana przez niego będzie ulegać zmianie, czyli wpłyniesz na generowanie różnych nut. Jeśli napięcie zostanie dołączone do filtra dolnoprzepustowego, będziesz mógł sterować częstotliwością odcięcia, czyli decydować jakie częstotliwości będą przepuszczane, a jakie nie. Tak samo głośność – jeśli wzmacniacz [VCA] „otrzyma” wyższe napięcie sterujące, dźwięk będzie głośniejszy. Zresztą sam sygnał audio, to też nic innego jak napięcie elektryczne, które zmienia się z dużą częstotliwością. Sterowanie napięciowe to sygnał analogowy. A jaka jest główna różnica pomiędzy sygnałem analogowym a cyfrowym? Sygnał analogowy podlega płynnym zmianom, a sygnał cyfrowy zmienia się skokowo w tempie określonych „kroków”. W systemie analogowym zmiany napięcia można porównać do zmian ciśnienia powietrza w instrumencie dętym, które wpływają na różne cechy wydobywanego dźwięku. Systemy cyfrowe zaś używają mikroprocesorów do zapisu, odczytu i manipulowania informacją o dźwięku, a wszystko zapisane jest w postaci liczb, które są swego rodzaju „stop-klatkami” – czyli chwilowymi „stanami” dźwięku mierzonymi i odtwarzanymi wiele tysięcy razy na sekundę. Różne instrument i efekty w różny sposób reagują na sygnały CV, w czym odróżniają się od sterowania cyfrowego w standardzie MIDI, gdzie wszystko jest ściśle zdefiniowane i wszędzie działa tak samo. Można pomyśleć, że CV jest rozwiązaniem „gorszym”, ale w świecie analogowym taka „niedokładność” może stanowić zaletę, gdyż otwiera pole do eksperymentowania i odkrywania nowych brzmień. Łącząc ze sobą wiele różnych urządzeń, modułów, kostek Moogerfooger itd. zwiększasz swoje możliwości i możesz natrafić na niespotykane wcześniej kombinacje połączeń. Nawet procesory typu MF-101 [filtr] czy MF-102 [modulator pierścieniowy] mogą w pewnych przypadkach służyć jako źródło dźwięku – i syntezator modularny gotowy ;-) Spójrzmy na dwa podstawowe typy modułów w systemie modularnym: źródła [czyli sygnały wysyłane] oraz miejsca przeznaczenia [czyli sygnały odbierane]. Efekty z serii Moogerfooger mogą być jednym i drugim i mogą dostarczyć mnóstwo świetnej zabawy. Urządzenia wysyłające sygnały napięciowe mogą mieć najróżniejsze konstrukcje. Przed wprowadzeniem standardu MIDI klawiatury syntezatorów skonstruowane były w taki sposób, że wysyłały sygnały napięciowe o wielkości uzależnionej od wciśniętego klawisza, co w odpowiedni sposób sterowało oscylatorami VCO. Tak samo działały pierwsze analogowe sekwencery krokowe – każdy kolejny krok polegał na wysyłaniu napięcia o odpowiedniej wielkości. Dwa najbardziej „kreatywne” moduły w systemie analogowym to generatory obwiedni [Envelope Generators – EG] i generatory wolnych przebiegów [Low Frequency Oscillators – LFO]. Generatory EG wysyłają napięcie zmieniające się w czasie, co może wpływać na głośność sygnału lub jego barwę [przy sterowaniu filtrem], mogą też sterować samym oscylatorem, co wpłynie na wysokość dźwięku – i już mamy dźwięk syreny. Generator LFO może sterować generatorem EG i mamy wtedy tremolo [cykliczne zwiększanie i zmniejszanie głośności] lub oscylatorem VCO i mamy vibrato [cykliczne zmiany częstotliwości, zupełnie jak ruch palca na gryfie instrumentu strunowego]. A to tylko początek historii. Przez łączenie różnych modułów w różne konfiguracje, możesz tworzyć proste lub skomplikowane struktury, dźwięki zmieniające się w czasie, pulsujące, pływające, długie, krótkie, miękkie i szpiczaste. Wystarczy pobawić się kabelkami i po chwili stwierdzić, że już ranek ;-)

  Odtwarzanie Mp3/Wave: Nie
  Harmonizer/Vocoder: Nie
  Nośnik danych: brak
  Polifonia: inna

  Formy dostawy:

  Darmowa dostawa przesyłką kurierską obowiązuje dla zamówień powyżej 200zł

  Przesyłka kurierska25,00 zł
  Odbiór osobisty w sklepie0,00 zł

  Komentarze do Moog Minimoog Voyager RME

  Oceń produkt

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  MUSIC STORE POZNAŃ

  ul. Wielka 21, 61-775 Poznań

  tel. 61 852-82-14

  tel. 61 852-82-15

  fax 61 665-80-33

  poznan@musicstore.com.pl

   

  Godziny otwarcia:

  pon. - pią. 10.00 - 18.00

  sobota 10.00 - 14.00

  Przedstawione produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 K.C.).

  Wszystkie prawa zastrzeżone Copyright © 2012-2017 Music Store Poznań

  payu
  youtube facebook instagram allegro